Używamy cookies w celach funkcjonalnych, aby ułatwić użytkownikom korzystanie z witryny oraz w celu tworzenia anonimowych statystyk serwisu. Jeżeli nie blokujesz plików cookies, to zgadzasz się na ich używanie oraz zapisanie w pamięci urządzenia.
Polityka Prywatności Jak wyłączyć cookies? Zasady bezpieczeństwa w sieci
ROZUMIEM

Stowarzyszenie Academia Economica

Stowarzyszenie Academia Economica (SAE) jest wyspecjalizowaną pozarządową organizacją doradczo-ekspercką. Członkami naszego stowarzyszenia są osoby związane ekonomią, gospodarką, prawem, przemysłem oraz edukacją.  Dzięki ich zaangażowaniu chcemy budować i współtworzyć społeczeństwo oparte na wiedzy i praktyce. Nasi eksperci to osoby z bardzo dużym bagażem doświadczeń zawodowym.

Naszą misją jest budowanie przyjaznego klimatu do rozwoju edukacji, postaw przedsiębiorczych wśród mieszkańców Mazowsza. Dzięki odpowiednim programom stworzyliśmy i rozwijamy model współpracy, który pozwala na stabilny rozwój organizacji pozarządowych, szkół, instytucji otoczenia biznesu oraz przedsiębiorstw. Wspieramy rozwój postaw przedsiębiorczych i społecznych wśród mieszkańców naszego regionu. Stworzyliśmy "Szkołę Praktyków", gdzie można sprawdzić "szkolną wiedzę" w warunkach rynkowych. Swoimi działaniami rozwijamy kulturę postaw pro aktywnych. Nasze cele osiągamy poprzez specjalistyczne szkolenia, doradztwo oraz projekty badawczo-rozwojowe.

Cele jakie założyliśmy sobie przy rozpoczęciu działalności udaje nam się realizować dzięki szerokiej współpracy wyżej wymienionych środowisk. Współpraca firm, szkół, uczelni i organizacji pozarządowych, a także inne alianse pozwalają na rozwój i ewaluację naszych priorytetowych działań. Poniżej znajdą Państwo kilka przykładów inicjatyw i programów, w których braliśmy czynny udział jako inicjatorzy i partnerzy.

 

Innowacyjne Szkolnictwo Zawodowe na Mazowszu Płockim

Celem głównym projektu jest wzrost efektywności współpracy szkół zawodowych z pracodawcami przyczyniającej się do innowacyjnej modernizacji oferty kształcenia zawodowego w zakresie Technik informatyk i fryzjer w szkołach woj. mazowieckiego.

Założenia i cele:

 1. Wykreowanie przychylnego środowiska innowacyjnego i facylitacja otoczenia związanego z kształceniem zawodowym poprzez utworzenie Samorządowej Rady Szkolnictwa Zawodowego oraz platformy współpracy szkoła –pracodawcy (w tym procedury certyfikacji).
 2. Wprowadzenie zmiany jakościowej w doskonaleniu  nauczycieli kształcenia zawodowego poprzez opracowanie i wdrożenie programu doskonalenia nauczycieli realizowanego u pracodawców  oraz wypracowanie i wdrożenie systemu organizacyjno-finansowego realizacji kształcenia zawodowego.
 3. Zwiększenie atrakcyjności absolwentów szkół zawodowych w kontekście potrzeb lokalnego/regionalnego rynku pracy poprzez wsparcie kompetencji miękkich uczniów, opracowanie programów szkoleń uczniów prowadzonych przez pracodawców oraz nowych programów praktyk.
 4. Włącznie wypracowanych innowacyjnych rozwiązań w zakresie kształcenia zawodowego do głównego nurtu polityk lokalnych i regionalnych poprzez udrożnienie kanałów przepływu informacji między grupami docelowymi projektu i stworzenie realnych warunków i stworzenie realnych warunków dla empowermentu.

Stowarzyszenie Przedsiębiorców Mazowsza Płockiego

Członkami stowarzyszenia są osoby, których celem jest prowadzenie aktywnego życia społeczno gospodarczego. W naszej organizacji spotkacie się z przedsiębiorcami, pracownikami przedsiębiorstw, liderami organizacji pozarządowych, instytucji otoczenia biznesu.  Wspólnie próbujemy poprawiać warunki pracy, współpracy, relacji biznesowych i osobistych. Naszym celem jest silne oddziaływanie na uczestników życia społecznego i gospodarczego naszego regionu.

Założenia:

 • Propagowanie oraz wspieranie przedsiębiorczości i gospodarności 
 • Reprezentowanie, opiniowanie i ochrona interesów gospodarczych członków stowarzyszenia
 • Pozyskiwanie partnerów krajowych i zagranicznych do kooperacji produkcyjnej i technologicznej oraz do współpracy handlowej i finansowej.
 • Tworzenie bazy potencjału inwestycyjnego dla rynku lokalnego i międzynarodowego
 • Współpraca z organami administracji państwowej i samorządami terytorialnymi
 • Możliwość udziału w konsultacjach z Jednostkami Samorządu Terytorialnego
 • Możliwość udziału w konsultacjach społecznych
 • Współpraca z instytucjami samorządu gospodarczego o podobnym zakresie działania w kraju i zagranicą.
 • Prowadzenie działalności informacyjnej, wydawniczej, reklamowej, szkoleniowej
 • Specjalne oferty szkoleniowe, wymiany wiedzy, spotkania, konferencje
 • Dbałość o przestrzeganie etyki zawodowej i dobrych obyczajów  przez członków stowarzyszenia w działalności gospodarczej w tym promocja projektu UNDP Global Compact
 • Udział w projektach partnerów z zaprzyjaźnionych samorządów gospodarczych i NGO
 • Informacja i promocja poprzez serwis informacyjny www.saeplock.pl
 • Tworzenie wzajemnej platformy wymiany informacji i bazy danych
 • Tworzenie wzajemnej sieci współpracy  Program Partnerski
 • Udział w projektach współfinansowanych z funduszy zewnętrznych ( EFS, Fundusze Grantowe )
 • Udział w kampaniach informacyjnych ( między innymi z zakresu podatków, finansowania )
Education Images
Education Images
Education Images
Academia Economica

Dowiedz się więcej o Stowarzyszeniu Academia Economica

Stowarzyszenie Academia Economica (SAE) jest wyspecjalizowaną pozarządową organizacją doradczo-ekspercką. Członkami naszego stowarzyszenia są osoby związane ekonomią, gospodarką, prawem, edukacją, przemysłem oraz edukacją.  Dzięki ich zaangażowaniu chcemy budować i współtworzyć społeczeństwo oparte na wiedzy i praktyce.

Stowarzyszenie Przedsiębiorców Mazowsza

Założone cele udaje nam się realizować dzięki szerokiej współpracy firm i szkół, uczelni i organizacji pozarządowych, a także innych aliansów pozwalających na rozwój i ewaluację naszych priorytetowych działań.

Dla regionu

Naszym priorytetem jest wzrost efektywności współpracy szkół średnich z pracodawcami z regionu mazowieckiego. Współpraca ta ma przyczynić się do innowacyjnej modernizacji oferty kształcenia zawodowego oraz włączenia wypracowanych rozwiązań w tym zakresie.